Podvodné půjčky se na lidi valí ze všech stran. Na následujících řádcích se problematiku podvodných půjček pokusíme co nejvíce popsat. Po jejich přečtení budete mít v rukávu několik trumfů, které vám pomohou podvod odhalit již v okamžiku před jeho vznikem a předejít tak finanční újmě plynoucí z pokusu o získání takové půjčky.

Jako první je třeba zmínit několik poznávacích znamení, které vám pomohou hned při prvním kontaktu poznat podvodnou půjčku. Následujících několika znaků si pečlivě všímejte:

  • webová stránka nízké kvality
  • chybějící kontaktní údaje na poskytovatele
  • poskytovatel není firma ale fyzická osoba
  • půjčky jsou vhozeny napsány na papíru do poštovní schránky
  • před získáním půjčky je třeba zaslat ověřovací poplatek v řádech až několika tisíc Kč
  • pro získání půjčky musíte zavolat na placené (prémiové) telefonní číslo
  • majitel má zahraniční přízvuk případně neumí dobře česky
  • firma se chová neprofesionálně
  • pravopisné chyby nebo překlepy v inzerátu či na webových stránkách
  • špatné zkušenosti na diskuzních fórech

Z výše zmíněného vyplývá, že skoro vždy se jedná o nebankovní firmu nebo fyzickou osobu. Jako první krok je právě výběr firmy, která vám poskytne půjčku. Je tedy nutné využít uvedených znaků a předejít tak nesprávné volbě. V tomto kroku nezapomeňte na ověření spokojenosti s vybranou firmou na více internetových diskuzích. Využití více internetových diskuzí vám zaručuje, že na některém fóru není prováděna klamavá reklama, jelikož díky anonymitě nabízené internetem toto není vůbec složité provést. Po nalezení některého ze zmíněných znaků se s velkou pravděpodobností bude jednat o podvod. Na následujících řádcích budou uvedeny podvodné firmy a fyzické osoby se kterými se lidé mohou aktuálně setkat. Nutné je ale podotknout, že přizpůsobivost „podnikatelů s půjčkami“ je obrovsky rychlá a názvy se tak mění. Zde je seznam podvodných firem.

Pokud se ke čtení těchto řádků dostáváte v okamžiku, kdy jste se již staly obětí podvodu, pak zde jsou sepsány doporučení jak pokračovat dále. Hromadná žaloba podaná k civilnímu soudy nejspíš není tím správným postupem. Žaloba je spojena se soudním poplatkem a navíc zde vznikne i náklad na advokáta. Tyto investované finance téměř jistě nebudou nikdy vymoženy. Podvodné firmy jsou v naprosté většině případů totiž pouze zápis v obchodním rejstříku a nemají žádný majetek. Stejně jako žaloba je nevhodná i insolvence, kde jsou náklady ještě vyšší. Jako oběť podvodu se obraťte na Policii ČR, jelikož trestní oznámení není spojeno s žádnými náklady. V případě prokázání podvodu je zde reálná šance na uspokojení, jelikož za čin není odpovědná pouze právnická osoba, ale konkrétní fyzické osoby. Počítejte ale s faktem, že Policie ČR nebude chtít vyšetřovat a odkáže vás na civilní řízení, tedy na soud. Zde je nebezpečí vzniku začarovaného kruhu. Ovšem i díky aktivitám dTestu a médií se Policii ČR v oblasti trestní řízení daří zlepšovat. Z tohoto důvodu a také z důvodu minimální finanční náročnosti doporučujeme se obrátit na orgány činné v trestním řízení, tedy na Policii ČR.